Deurautomaten

  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb

Heeft u veel bezoekers en worden uw loopdeuren intensief gebruikt? Woont u in een zorginstelling of wooncomplex van een VVE? Of is het voor u lastig om thuis een loopdeur handmatig te openen? Automaten voor schuifdeuren en draaideuren zijn de oplossing voor een praktische en veilig toegang.

Wat zijn automaten voor schuifdeuren en draaideuren precies? 

Bleyenberg Deurservice levert en monteert automaten voor schuifdeuren en draaideuren (loopdeuren). Uiteraard met de door u gewenste bedieningsmogelijkheden zoals bv. bewegingssensor (radar), drukknop, paslezer of met handzender en zijn beveiligd volgens  NEN16005. 

Deze automaten voor schuifdeuren en draaideuren zijn geschikt voor alle toepassingen, zoals woningen, zorginstellingen, kantoren, winkels en bedrijven oftewel voor elke gewenste toegang. Ook voor minder validen zijn de schuifdeurautomaten en draaideurautomaten zeer geschikt, doordat deze op vele manieren bedient kunnen worden en voorzien zijn van de hoogste veiligheidseisen.

Woningaanpassingen voor toegankelijkheid

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De gemeente moet voorzieningen en ondersteuning geven aan wie dat nodig heeft, bijvoorbeeld een rolstoel of hulp bij het huishouden.

Deurautomaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het (langer) zelfstandig thuis wonen van minder validen, gehandicapten, (chronisch) zieken en ouderen. Het zelfstandig in en uit de woning kunnen gaan is erg belangrijk voor de bewegingsvrijheid en de eigenwaarde.

Als advies door ergonomie adviseurs worden onder andere de volgende woningaanpassingen voor de toegankelijkheid van de woning voorgesteld:

Deuren / entree
- Plaats beugels;
- Plaats een elektrische deuropener, zodat de deur vanzelf open gaat;
- Verbreed de deur om genoeg ruimte te hebben om met een rolstoel naar binnen te kunnen.

Berging / garagedeur
- Gebruik een automatische deuropener op de garage of bergingsdeur;
- Maak ruimte in de garage of berging om uw scootmobiel neer te kunnen zetten.

Op http://www.regelhulp.nl/ kunt u een overzicht vinden van mogelijke zorg, hulp en financiële steun. Tevens kunt u online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.

Wij geven u graag een geheel kosteloos en vrijblijvend advies welke over welke technische mogelijkheden het beste kunnen aansluiten bij uw specifieke wensen en situatie.

Service